SIA “BaltaLab” - komercuzņēmums, kas tika dibināts 2004.gadā.

 

 

Mūsu firmas darbība noris divos virzienos:

 
1.Laboratorijas iekārtu , analītisko ierīču, laboratorijas trauku un citu materiālu piegāde.

2. Skolas mācību iekārtu, uzskatāmo līdzekļu, laboratorijas iekārtu, modeļu, mulāžu un citu iekārtu piegāde vispārizglītojošo skolu fizikas, ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas kabinetiem.

SIA “BaltaLab” galvenie partneri ir tādi vadošie Eiropas ražotāji kā “Memmert”, “Vitlab”, “Simax”, "Roth", “LachNer”, “Hanna”, “Kern”, “Brand” un citi.

 
Lai saņemtu sīkāku informāciju par mūsu firmas dažādiem darbības virzieniem, Jūs varat pasūtīt katalogus, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju pie mūsu firmas darbiniekiem.